Rezultatele selecției 

ERASMUS+ KA2


 

Logo ERASMUS+ KA2

VOTATI


 

Schema de Granturi pentru Licee

Acord de grant nr.  762/SGL/R II din 2.10.2018

Competențe pentru liceenii Cajvanei


17 decembrie 2018

CONCURS INGRIJITOR I


Procedura selectie elevi

ERASMUS+ KA2

  


 

CONCURS INGRIJITOR 


LIKE

Cadru normativ general
HG nr. 918/2013, privind aprobarea Cadrului național al calificărilor

HG nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

OUG nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative

OUG nr. 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educație

OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

HG 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional (inclusiv dual)