Admitere învăţământ profesional


OMENCS 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat


OMEN 5031/2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020