Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Cine dorește informații despre:

1)    Activități specifice pentru dezvoltarea profesională

2)    Formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

3)    Formarea continuă la nivelul unității de învățământ

4)    Activități metodico-științifice și psihopedagogice la nivel local, zonal sau județean

5)    Evoluția în cariera didactică

6)    Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control

7)    Competențe pentru evoluția în cariera didactică și dezvoltare profesională

8)    Acumularea de credite profesionale transferabile

să apeleze la doamna Focșa Liliana, responsabil cu activitatea de formare continuă din Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, tel. 0743732986.

Documente specifice:

Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar.

OMECTS_5564_2011

OMECTS-5562-2011-pentru-aprobarea-Metodologiei-privind-echivalare-creditelor-transferabi

OMEN-4814_Metodologie-definitivat