Rezultatele selecției 

ERASMUS+ KA2


 

Logo ERASMUS+ KA2

VOTATI


 Schema de Granturi pentru Licee

Acord de grant nr.  762/SGL/R II din 2.10.2018

Competențe pentru liceenii Cajvanei


17 decembrie 2018

CONCURS INGRIJITOR I


Procedura selectie elevi

ERASMUS+ KA2

 


CONCURS INGRIJITOR 


LIKE

 Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal, absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal se face conform Calendarului de admitere.

            Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Liceului Tehnologic Cajvana, în perioada 18 august - 8 septembrie, între orele 8.30 - 15.30, pe baza următoarelor documente:

  1. Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau Certificatul de Absolvire a liceului;
  2. Copie legalizată după Foaia matricolă (IX-XII / XIII);
  3. Copie după adeverinţa de Absolvire a liceului (sau a examenului de Bacalaureat) pentru absolvenţii promoţiei 2014;
  4. Copie după buletin sau carte de identitate;
  5. Copie - conform cu originalul - după certificatul de naştere;
  6. Copie - conform cu originalul - după certificatul de căsătorie pentru persoane de sex feminin (dacă este cazul);
  7. Adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare şi profesie;
  8. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  9. Dosar PVC.